www.sportunivers.cz - Obchod se sportovním oblečením

Reklamační řád.

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu

Odstranitelné vady - po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.

Neodstranitelné vady - po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za novou obuv nebo vrácení celé kupní ceny.

Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data uplatnění - reklamace - tj. převzetím bot prodávajícím.


Záruka se nevztahuje na

Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.
Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozenou obuv a její části. Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.
Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň

Postup při reklamaci :

  1. Vždy je nutné před odesláním reklamace nás informovat o reklamaci telefonicky nebo e-mailem!
  2. Zboží zašlete jako balík  s pojištěním na naši adresu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Záruční doba

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). A proto se tento údaj může lišit. Pokud není uvedeno jinak je na všechno nové zboží nabízené na našem e-shopu záruka 24 měsíců.

Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude nutno výrobek zaslat na adresu naší firmy uvedenou v kontaktech a do 30 dnů od doručení zásilky do sídla bude částka za objednané zboží poukázána na účet kupujícího. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Vrácené částky se poukazují zpět na účet majitele, požaduje-li kupující poslat peníze na adresu poukázkou nebo cenným psaním v hotovosti, vyhrazujeme si prodejce právo odečíst z vyplacené částky poplatek za poukázečné nebo poštovné.

Poškození zboží vlivem častého používání
Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.

Kde reklamovat
Je-li v České republice společnost určená k případné opravě zboží této značky, nebo zajišťuje-li si opravu přímo sám výrobce, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Postup reklamace
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Zvolte na našich stránkách odkaz "Kontakt" a spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem, kde se Vám bude věnovat obchodník, který sdělí další postup. Pokud není pro daného výrobce žádná opravna v České republice k dispozici, bude nutno výrobek zaslat na adresu sídla naší firmy uvedené v kontaktech.

Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace v sídle firmy, je nutné zboží předat včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží.

Doručení reklamovaného zboží
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a je odesláno do našeho sídla, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Dbejte na kvalitní zabalení dodávané věci. Doporučujeme zboží vždy posílat k tomu určenou službou a dostatečně pojištěné. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu, pokud nebyl s objednávkou dodán elektronicky e-mailem.

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 www.sportunivers.cz | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart